បណ្ណសារប្លក

ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ អាយ​ធី​កូន​ខ្មែរ (Kh itkonkhmer) ចេញ​ផ្សាយ​ហើយ !

ពុម្ព​អក្សរ អាយ​ធី​កូន​ខ្មែរ ត្រូវ ​បាន​

បានចុះផ្សាយក្នុង ខ្មែរយូនីកូដ

ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដ អាយធីកូនខ្មែរ(Kh Itkonkhmer) នឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗ

សួរស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នា! បន្ទាប់ពីបានដាក

Tagged with: ,
បានចុះផ្សាយក្នុង ខ្មែរយូនីកូដ

របៀបបំលែងអត្តបទដែលជាពុម្អអក្សរ Limon មកជាយូនីកូដ

វិធីសាស្ត្រក្នុងការបំលែងអត្ថបទដែលជាប្រភេ

Tagged with:
បានចុះផ្សាយក្នុង ខ្មែរយូនីកូដ, ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ

ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដ ខ្មែរព្រៃវែង ចេញផ្សាយហើយ !

សូមទោសចំពោះការរង់ចាំ ហើយក៏សូមអរគុណជាខ្លា

បានចុះផ្សាយក្នុង ខ្មែរយូនីកូដ, ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ

ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដ ខ្មែរព្រៃវែង (Kh Preyveng)

សួរស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នា ខាងលើនេះគឺជាពុម្

បានចុះផ្សាយក្នុង ខ្មែរយូនីកូដ, ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ
Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers