បណ្ណសារប្លក

របៀប​ធ្វើ​ប៊ូ​តុង ទាញ​យក ស្រស់​ស្អាត​មួយ​ជាមួយ​នឹង​កម្ម​វិធី Adobe Photoshop

ក្នុង​ការ​រចនា​គេហ​ទំព័រ គឺ​យើង​ត្រូវ​ធ្

Tagged with: , , , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កាត់តរូបភាព

ប៊ូតុង ដោនឡូដ មានចលនា ( សម្រាប់ប្រើក្នុងប្លុក )

សួរស្តីបងប្អូន WordPress ទាំងអស់គ្នា ! ដ

Tagged with: ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កាត់តរូបភាព

របៀបធ្វើរូបភាពមានចលនាក្នុង Adobe Photoshop

ការបង្កើតរូបភាពមានចលនានៅក្នុងកម្មវិធី Ad

Tagged with: ,
បានចុះផ្សាយក្នុង កាត់តរូបភាព
Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers