បណ្ណសារប្លក

P.P.M Management System Assignment

P.P.M Management System គឺជាកិច្ចការក្រុ

បានចុះផ្សាយក្នុង កម្មវិធីគំរូ

អាយធីកូនខ្មែរ.com ចេញផ្សាយហើយ :)

សួរស្តីមិត្តភក្តិ និង បងៗ អ្នកភូមិ  Word

បានចុះផ្សាយក្នុង ដំណឹង

ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដ អាយធីកូនខ្មែរ(Kh Itkonkhmer) នឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗ

សួរស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នា! បន្ទាប់ពីបានដាក

Tagged with: ,
បានចុះផ្សាយក្នុង ខ្មែរយូនីកូដ

សូមជួយដោះស្រាយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា?

សួរបងប្អូនវ៉ដប្រេសទាំងអស់គ្នា 🙂 ! ថ្ងៃមា

Tagged with: , ,
បានចុះផ្សាយក្នុង ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ, Window

រំលឹកមេរៀន Database

Database system

បានចុះផ្សាយក្នុង ទាញយកកម្មវិធី, មេរៀន SQL, មេរៀន VBA, Ms Access

រូបមន្តខ្លះៗ មេរៀន Microprocessor

Microprocessor

បានចុះផ្សាយក្នុង ទាញយកកម្មវិធី
Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers