របៀបបើកគេហទំព័រ ឬ ប្លុក ដែលត្រូវបានគេប្លុកមិនឲ្យប្រើ

វាពិតជាគួរឲ្យសោកស្តាយ និង ពិបាកចិត្តណាស់នៅពេលដែលប្លុក ឬ គេហទំព័រដែលយើងចូលចិត្តត្រូវបានគេប្លុក ជាពិសេស ប្លុកស្ពត គីមានប្លុកល្អៗជាច្រើនដែលនិយាយអំពីពត៌មានវិទ្យា។ ខ្ញុំតែងតែចូលមើលប្លុកដែលនិយាយពីពត៌មានវិទ្យា តែគួរឲ្យសោកស្តាយណាស់ ពេលនេះត្រូវបានប្លុកមិនឲ្យប្រើ។  ប៉ុន្តែមិនជាបញ្ហាអីទេ ឥឡូវអាចបើកបានហើយ 🙂 ។

ថ្ងៃនេះ ពត៌មានវិទ្យាកូនខ្មែរ នឹងលើកវិធីសាស្រ្តនេះមកបង្ហាញ។ ដើម្បីបើកបាន គឺវាមានភាពងាយស្រួលណាស់ ។

យើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ដែលប្រើសម្រាប់បើកគេហទំព័រដែលត្រូវបានគេប្លុក រួច វាយបញ្ចូល អាស័យដ្ឋាន គេហទំព័រ ឬ ប្លុក ដែលត្រូវបានគេប្លុកនៅក្នុងក្នុងនោះជាការស្រេច ហើយយើងអាចចូលអានបានជាធម្មតា។

ហើយគេហទំព័រដែលប្រើសម្រាប់បើកគេហទំព័រ ដែលត្រូវបានគេប្លុកនោះ មានច្រើនណាស់ សូមមើលខាងក្រោម :

 1. http://www.hidemyass.com
 2. http://www.anonymizer.com
 3. http://www.wujie.net
 4. http://www.ultrareach.net
 5. http://surfshield.net
 6. http://www.guardster.com/subscription/proxy_free.php
 7. http://anonymouse.ws/anonwww.html
 8. http://www.browser-x.com
 9. http://www.spysurfing.com
 10. http://www.xerohour.org/hideme
 11. http://www.proxyz.be
 12. http://www.sc0rian.com/prox
 13. https://www.proxify.us
 14. http://kproxy.com/index.jsp
 15. http://www.brawl-hall.com/pages/proxy.php
 16. http://www.proxify.net
 17. http://proxy.computersteroids.com/index0.php
 18. http://www.unipeak.com
 19. http://flyproxy.com
 20. http://alienproxy.com
 21. http://proxify.com/
 22. http://www.unfilter.net
 23. http://www.proxymouse.com
 24. http://www.surfonym.com/cgi-bin/nph-proxy
 25. http://www.superproxy.be/browse.pl
 26. http://www.websiteguru.com/mrnewguy
 27. http://www.letsproxy.com
 28. http://www.fsurf.com
 29. http://indianproxy.com
 30. http://www.letmeby.com
 31. http://Boredatschool.net
 32. http://www.ibypass.org
 33. http://www.ipzap.com/
 34. https://proxify.biz
 35. http://kproxy.com/index.jsp
 36. http://www.attackcensorship.com/attack-censorship.html
 37. http://mrnewguy.com
 38. http://www.evilsprouts.co.uk/defilter
 39. http://www.proxify.info
 40. http://www.torify.com
 41. http://www.switchproxy.com
 42. http://www.proxifree.com
 43. http://www.secure-tunnel.com/
 44. http://www.proxify.cn
 45. http://www.arnit.net/utilities/webproxy/new
 46. http://www.proxify.co.uk
 47. http://www.betaproxy.com
 48. http://www.proxify.org
 49. http://www.proxychoice.com
 50. http://www.proxysnail.com
 51. http://www.anonypost.com
 52. http://www.thestrongestlinks.com
 53. http://www.hujiko.com
 54. http://www.anonproxy.info
 55. http://www.peoplesproxy.com
 56. http://www.freeproxy.us
 57. http://www.proxyweb.net
 58. http://www.nopath.com
 59. http://urlencoded.com
 60. http://www.pole.ws
 61. http://www.browseany.com
 62. http://www.spiderproxy.com
 63. http://www.clickcop.com
 64. http://www.sneakysurf.com
 65. http://www.mywebtunnel.com
 66. http://www.thewebtunnel.com
 67. http://www.3proxy.com
 68. http://www.yourfreeproxy.com
 69. http://www.proxy7.com
 70. http://www.fireprox.com
 71. http://www.stupidcensorship.com
 72. http://www.letsproxy.com
 73. http://www.sneak2.com
 74. http://www.cecid.com
 75. http://www.freeproxy.ca
 76. http://www.ibypass.org
 77. http://www.goproxing.com
 78. http://www.projectbypass.com/
 79. http://www.ipsecret.com
 80. http://www.nomorelimits.net
 81. http://www.proxify.de
 82. http://www.bywhat.com
 83. http://www.snoopblocker.com
 84. http://www.anonymizer.ru
 85. http://www.proxyking.net/
 86. http://www.perlproxy.com
 87. http://www.proxylord.com
 88. http://tntproxy.com
 89. http://satanproxy.com
 90. http://zombieinvasion.info
 91. http://demonproxy.com
 92. http://www.myfreeproxy.com
 93. http://www.gezcem.com/nph-proxy.pl.old
 94. http://mpleger.de
 95. http://www.the-cloak.com/login.html

អរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនា 🙂 !

អំពីម្ចាស់ប្លក

រៀនដើម្បីខ្លួនយើង និង ដើម្បីប្រទេសជាតិ

បានចុះផ្សាយក្នុង ចំនេះដឹងផ្នែកផ្នែកកុំព្យូទ័រ, អ៊ិនធ័រណិត
21 comments on “របៀបបើកគេហទំព័រ ឬ ប្លុក ដែលត្រូវបានគេប្លុកមិនឲ្យប្រើ
 1. ហម​ ចិត្ត ថា:

  អគុណច្រើនដែលបានប្រាប់។​

 2. សុវណ្ណ ថា:

  សួស្តីព័ត៏មានវិទ្យាកូនខ្មែរ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តប្លករបស់អ្នកណាស់ សុំដាក់មួយហើយណា 😀

 3. សុវណ្ណ ថា:

  ដាក់លីញ ណា ភ្លេចប្រាប់

 4. សុវណ្ណ ថា:

  មិនអីទេ អូមែនខ្ញុំអាចសុំចំលងកម្មវិធី ក៏ ដូចជាគន្លីះនានាខដែលអ្នកដាក់បង្ហាញបានទេ *មិនបានក៏មិនអី*

 5. សុវណ្ណ ថា:

  សូមអរគុណសាជាថ្មី ដែលព័ត៏មានវិទ្យាកូនខ្មែរអនុញ្ញាតឲញ៉ុម ចំលងនូវអ្វីដែលញ៉ុំត្រូវការ ញ៉ុមនឹងចែករំលែកអ្វីទាំងអស់នេះដល់មិត្តញ៉ុម បើសិនជាអាច ព័ត៏មានវិទ្យាកូនខ្មែរអាចជួយធ្វើការរិៈគន់ដល់ ប្លកញ៉ុមផង (ការចូលរិៈគន់ ឬការចូលទស្សនារបស់អ្នកជាការគ្រាំទ្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ) ប្លកញ៉ុម http://www.sovannhelp.webgarden.com សូមអរគុណ!!!

 6. សុវណ្ណ ថា:

  ព័ត៏មានវិទ្យាកូនខ្មែរ ញ៉ុមសូមអរគុណម្តងទៀត បើសិនជាអាច អ្នកជួយធើ្វការរិៈគន់ប្លកញ៉ុមផង (ការចូលរិៈគន់ ឬការចូលទស្សនារបស់អ្នកជាការគ្រាំទ្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ញ៉ុម នេះប្លកញ៉ុម http://www.sovannhelp.webgarden.com សូមអរគុណទុកជាមុន!!!!!

 7. សុវណ្ណ ថា:

  (ការចូលរិៈគន់ ឬការចូលទស្សនារបស់អ្នកជាការគ្រាំទ្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ញ៉ុម នេះប្លកញ៉ុម http://www.sovannhelp.webgarden.com សូមអរគុណទុកជាមុន!!!!!

 8. សុវណ្ណ ថា:

  នេះប្លកញ៉ុម http://www.sovannhelp.webgarden.com សូមអរគុណទុកជាមុន!!!!!

 9. បញ្ញា ថា:

  ខ្ញុំគិតថាការ​បង្រៀនរបស់អ្នកពិបាកក្នុងការអនុវត្តណាស់។
  ខ្ញុំសូមសុំនូមពរអោយការបង្រៀនរបស់អ្នកមានលាយជាមួយនិងរូបភាពផងវាងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តតាម
  អរគុណ!

 10. បញ្ញា ថា:

  ពត៌មានវិទ្យាកូនខ្មែរ តើ website របស់លោកមាន​ forum for IT ទេ ខ្ញុំដូចជាអត់ឃើញ

 11. បញ្ញា ថា:

  ខ្ញុំត្រូវការសួរសំនួរខ្លះទាក់ទងនិង IT តែអត់ដឺងសួរនៅណាទេ

 12. បញ្ញា ថា:

  ខ្ញុំបាទចង់សួរពីបព្ហាខ្លះចំពោះការshare data and internet with 2 computers (win 7 & win Xp) by used cable modem.
  សូមជួយបង្រៀនប្អូនផង!
  សូមអរគុណ!

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers
%d bloggers like this: