ផ្នែកទី៣


V- ការដាក់តំណភ្ជាប់ ( Hyperlinks )

២0- ការដាក់តំណភ្ជាប់

ដើម្បីបង្កើតបានគេហទំព័រមួយ គឺមានបង្តុំ page ជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រើ តំណភ្ជាប់ ។

ដើម្បីដាក់តំណភ្ជាប់គេប្រើ <a> tag ។

Attribute:

href : សំរាប់ដាក់ឈ្មោះទំព័រ(page) ដែលយើងចង់ភ្ជាប់ទៅ ។

target =”_blank”  បង្ហាញទំព័រដែលយើងភ្ជាប់ទៅនៅទំព័រថ្មីមួយទៀត ។

ដើម្បីកំណត់ពណ៍របស់អក្សរតំណភ្ជាប់

គេប្រើ Attribute : link , alink , vlink នៅក្នុង <body> tag ។

Link : សម្រាប់កំណត់ពណ៌របស់អក្សរតំណភ្ជាប់ ។

Vlink : សម្រាប់កំណត់ពណ៌របស់អក្សរតំណភ្ជាប់នៅពេលដែលបានចូល ។

Alink : សម្រាប់កំណត់ពណ៌របស់អក្សរតំណភ្ជាប់នៅពេលដែលចុចលើវា ។

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Hyperlinks</title></head>

<body link=”black” vlink=”red” alink=”green”>

<a href=”index.html” target=”_blank”>Home</a>||<a href=”Music.html”>Music</a>||

<a href=”Image.html”>Imag</a>||<a href=”about.html”>About</a>

</body>

</html>

VI- ការបង្កើតតារាង ( Building Table )

២១- ការបង្កើតតារាង

ទំរង់នៃការបង្កើតតារាង

<table>

<tr>

<td>……</td>

<td>……</td>

</tr>

.

.

</tabe>

សំគាល់

–          <tr> សម្រាប់បង្កើតជួដេក ( row)

–          <td> សម្រាប់បង្កើតជួរឈ (column)

Attribute:

Width :

<table width=” “>…</table> សំរាប់កំណត់ប្រវែង table

<td width=” ”> …</td> សម្រាប់កំណត់ប្រវែង column

Height :

<td height=” “>….</td> សម្រាប់កំណត់កំពស់របស់ cell

Border : សំរាប់កំនត់កំរាស់របស់ Table

Bordercolor : សំរាប់កំនត់ពណ៌របស់ table

Cellspacing : សំរាប់កំនត់គំលាតរវាង border និង cells

Cellpadding : សំរាប់កំនត់ទំហំSpaceរបស់ cells

ឧទាហរណ៍ ៖ cellspacing

<html>

<head><title>Building Table</title></head>

<body>

<table width=”100px” height=”50px” border=”2″ bordercolor=”red” cellpadding=”40″ cellspacing=”40″>

<tr align=”center”>

<td>1</td>

<td>2</td>

</tr>

<tr align=”center”>

<td>3</td>

<td>4</td>

</tr>

</body>

</html>

២២- ការបង្រួម Cell (Merge Cell )

Rowspan : សម្រាប់បង្រួម Row

Colspan : សម្រាប់បង្រួម Colume

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Building Table</title></head>

<body>

<table align=”center” width=”100px” height=”50px” border=”2″ bordercolor=”blue” cellpadding=”40″ cellspacing=”0″>

<tr align=”center”>

<td colspan=”2″>1and2</td>

<td rowspan=”2″>3and6</td>

</tr>

<tr align=”center”>

<td>4</td>

<td>5</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

២៣- ការកំណត់ background របស់ table

Background : សម្រាប់ដាក់ background របស់ table cell ជារូបភាព។

Bgcolor: សម្រាប់ដាក់ background របស់ table ឬ cell ជាពណ៌ផ្សេងៗ ។

ឧទាហរណ៍

<html>

<head><title>Building Table</title></head>

<body>

<table bgcolor=”pink” align=”center” width=”200px” height=”50px” border=”2″ bordercolor=”green” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>

<tr align=”center”>

<td>1</td>

<td>2</td>

<td>3</td>

</tr>

<tr align=”center”>

<td>4</td>

<td>5</td>

<td>6</td>

</tr>

</table>

<br>

<table align=”center” width=”200px” height=”50px” border=”2″ bordercolor=”blue” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>

<tr align=”center”>

<td bgcolor=”pink”>1</td>

<td>2</td>

<td>3</td>

</tr>

<tr align=”center”>

<td>4</td>

<td>5</td>

<td background=”image/itkunkhmer_logo.jpg”>6</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

ត្រលប់ទៅទំព័រដើម

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

Advertisement
ប្លុកដៃគូ
ប្រកាសថ្មីៗ
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា

សូមស្វាគមន៍

ចំនួនអ្នកទស្សនាសរុប

សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមេល​ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​តាមដាន​ប្លក​នេះ និង​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពី​អត្ថបទ​ថ្មី​ៗ​តាម​រយៈ​អ៊ីមេល។

Join 141 other followers
%d bloggers like this: